10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020 อาชีพไหนจะมาแรง มีอนาคตในการทำงาน เพราะ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากความถนัดของเราแล้ว อีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ก็คือ “เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่” เทรนที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Consulting firm McKinsey & Company แนะนำอาชีพที่มาแรงในปี 2020 เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเอง จะมีอาชีพไหนบ้างตามไปดูกันเลยครับ

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020
  • นักบริหาร

ในโลกยุคไร้พรมแดน การทำงานบริหารจัดการคนจากหลากหลายที่ การติดต่อประสานงานกับข้ามโลกจะเกิดขึ้น ดังนั้น นักบริหารจัดการ และนักวางแผน จึงเป็นอาชีพที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่อย่าลืมนะว่า นอกจากทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็คงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุค 2020

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020
  • ผู้ประกอบการ

ในยุคนี้ใคร ๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากพิสูจน์ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาเป็นสินค้าและบริการ ไอเดียใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่เรียกว่า START UP มากมาย หากน้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นในตลาด อาจจะเล็งอาชีพนี้ และสร้างความพร้อมให้ตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ ก็ได้นะ

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020
  • นักการเงิน

รูปแบบบริการทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ น้อง ๆ รู้กันหรือไม่ ว่านักการเงินในยุคนี้ จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ เพราะจะต้องนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาใช้สำหรับการคำนวณ การพยากรณ์ และการประมาณการต่าง ๆ ใครชอบวิเคราะห์ ชอบคำนวณ สายอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะ

10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

เชื่อหรือไม่ว่า ยุค digital ที่เป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ ข้อมูลจะกลายเป็นขุมทรัพย์ ที่รอคอยคนที่มีทักษะการแปลงข้อมูลมาให้เกิดประโยชน์ได้ คำว่า BIG DATA กลายเป็นคำยอดฮิตที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลลูกค้า มีเต็มไปหมด “นักวิเคราะห์ข้อมูล” จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาด แต่น้อง ๆ ที่อยากมีอาชีพด้านนี้ นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้ว น้องยังต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะไปวิเคราะห์ด้วย พร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้หลาย ๆ แขนงวิชา

วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์

ยุคไอทีที่อะไร ๆ ก็อยู่บนโลกดิจิตอล ทำให้การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาล ทุกภาคส่วนของธุรกิจต่างต้องนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ธนาคาร ก็ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว, บริษัทขนาดใหญ่ ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เป็นต้น

นักจิตวิทยาบำบัด
  • นักจิตวิทยาบำบัด

นักจิตวิทยาบำบัด สามารถช่วยรับฟัง ให้คำปรึกษา และเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด ความวิตกกังวล ความสะเทือนใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภาวะซึมเศร้า โรคกลัว ปัญหาในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยบำบัดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รักษาโรคการกินผิดปกติ ปัญหาการนอนหลับ รวมไปถึงโรคทางจิตเวชทั้งหลาย เช่น โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ เป็นต้น จากการแข่งขันในสังคม จะทำให้คนมีความเครียดและความกดดัน ดังนั้น ความต้องการนักจิตวิทยาบำบัด สำหรับการให้คำปรึกษาชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศอาชีพนี้ มาแรงมาก มีการคาดการณ์ว่า ตลาดนี้จะโตถึง 41% ในปี 2020 ทีเดียว

อาชีพสายสุขภาพ
  • อาชีพสายสุขภาพ

รู้ไหมว่า อีก 5 ปี คนแก่จะมีสัดส่วนมากขึ้น และต้องการการดูแล จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยายาลก็จะมากขึ้นตามมาด้วย ใครเลือกอาชีพสายนี้ รับรอง มีงานทำล้นมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์,สาธารณสุข, พยาบาล, ทันตแพทย์,เภสัชกร ฯลฯ

สัตวแพทย์
  • สัตวแพทย์

ในสังคมยุคที่คนมีลูกน้อยลง คนรวยหลาย ๆ คน ก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นอย่างดี สัตวแพทย์เป็นแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพสัตว์ วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค และคิดค้นยาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคสัตว์หลายชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์และสัตว์ประเภทอื่น ๆ โดยใช้การสอบถามประวัติสัตว์ป่วยจากเจ้าของ อาการที่สัตว์แสดงออกมา ประกอบกับผลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่สัตว์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดและมีสุขภาพที่แข็งแรง ใครที่รักสัตว์อยู่แล้ว อาชีพนี้ ก็น่าสนใจใช่ย่อยนะ

นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา, เคมี,วิศวกรรม ฯลฯ จึงขยายตัวตามมาด้วย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีสถาบันต่าง ๆ ที่รองรับแรงงานส่วนนี้ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ลองหาข้อมูลกันดูนะ

วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ยุคแห่งภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือกจะเป็นอีกสิ่งที่คนสนใจ เพื่อมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น วิทยาศาสตร์สายสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสายอาชีพที่ถูกรวมเข้าไปในอาชีพน่าสนใจ ในปี 2020 เราคงจะได้เห็นรถยนต์ที่ใช้น้ำเป็นพลังงานกันก็ได้ ใครจะรู้

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับ 10 อาชีพที่กำลังมาแรงในปี 2020 ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังศึกษา หารายละเอียดในการเรียนต่ออยู่ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะ อย่าลืมว่าเราควรเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ และสามารถอยู่กับอาชีพเหล่านั้นไปได้นาน ๆ นะครับ

บทความน่าสนใจ : 4 วิธีแก้นอนกรน รีบแก้ ก่อนเสี่ยงเป็นโรคร้าย
เรื่องแนะนำ : 10 วิธี บอกลา “ขอบตาดำคล้ำ” เป็นหมีแพนด้า